Ερευνητικές Συνεργασίες

Το δίκτυο υποστηρίζει τις ερευνητικές συνεργασίες με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Καθοδήγηση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες
  • Εξεύρεση συνεργατών/εταίρων
  • Επιλογή κατάλληλου συνεργάτη ανάλογα με αυτό που επιθυμείς να πετύχεις και βάση την τεχνογνωσία και το είδος της επιχείρησής σου
  • Καταχώρηση του προφίλ σου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να το βρουν οι πραγματικά ενδιαφερόμενοι

 

Αναζήτηση & Προσφορά Ερευνητικής Συνεργασίας

Αν ψάχνεις για συνεργάτες από το εξωτερικό για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. Ορίζοντας 2020, SME Instrument, COSME κ.λπ.), μπορείς να καταχωρήσεις το προφίλ σου στη βάση δεδομένων μας, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη φόρμα:

Φόρμα για αναζήτηση συνεργατών σε ερευνητικά προγράμματα

 

Νέες Ευκαιρίες Συνεργασίας

Το δίκτυο αξιοποιεί μια ευρεία και επικαιροποιημένη βάση για ερευνητικές συνεργασίες και επαφές σε όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο που ακολουθεί, μπορείς να βρεις τις πλέον πρόσφατες αναζητήσεις ερευνητικής συνεργασίας που αφορούν τη χώρα μας. Σε κάθε αναζήτηση θα έχεις πρόσβαση σε μια περίληψη για κάθε προτεινόμενο project.

 

Επιπλέον, μπορείς να προχωρήσεις σε αναζητήσεις συνεργασίας που άπτονται των ενδιαφερόντων σου μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής υπηρεσίας και χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά:

Βρείτε Συνεργασίες

 

Εθνικά Σημεία Επαφής

Επίσης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστές του Enterprise Europe Network-Hellas, λειτουργούν ως Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 της ΕΕ για τη Έρευνα και την Καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουν τους ελληνικούς οργανισμούς σε: 

  • Ενημέρωση σχετικά με ανοικτές προκηρύξεις 
  • Εξεύρεση συνεργατών και συγκρότηση κοινοπραξίας
  • Προετοιμασία και υποβολή πρότασης
  • Υλοποίηση έργου (οικονομικά/νομικά θέματα συμβολαίων)
  • Ανοικτή Πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσματα των έργων (το ΕΚΤ υποστηρίζει τη συμβατική υποχρέωση στον Ορίζοντα 2020, ως εθνικός κόμβος της πρωτοβουλίας της ΕΕ OpenAIRE).

Δείτε τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στην Ελλάδα